Precizní Spolehlivý

Fotovoltaická elektrárna

Realizace na klíč

Naše nabídka zahrnuje bezplatnou konzultaci o vhodnosti konkrétního objektu pro FVE, návrh velikosti, umístění a předběžnou cenovou kalkulaci včetně finanční návratnosti celého systému. Po případných úpravách a následném odsouhlasení projektu zajišťujeme na základě plné moci delegované zákazníkem veškeré legislativní kroky nezbytné pro zahájení výstavby, spuštění a připojení FVE k distribuční síti. V nabídkové ceně je i revizní zpráva, kterou předáváme s dalšími doklady příslušnému distributorovi se žádostí o spuštění do zkušebního provozu. Také zařizujeme licenci u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), která je nutná pro provoz FVE a zároveň k uplatnění nároku na dotaci výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Časový rozsah

Od podpisu smlouvy až po spuštění do zkušebního provozu uběhne zpravidla 30 až 60 dní, pokud se jedná o standardní systémy, jejichž montáž je v řádech dnů. Zbylý čas zabírají schvalovací lhůty na jednotlivých institucích. S tím je třeba počítat při plánování investice, stejně je třeba si uvědomit, že se jedná převážně o venkovní montáž, která je závislá na klimatických podmínkách.

  Garance kvality

V našich projektech klademe důraz na výběr kvalitních certifikovaných komponentů, které zaručují bezproblémový provoz nad rámec garantovaného výkonu. Standardní garance zaručuje výkon FV panelů po 10 letech provozu minimálně 90% a po 25 letech provozu minimálně 80% původního jmenovitého výkonu. Na střídače, které přeměňují stejnosměrný proud na střídavý je prodloužená záruka dle typu od 5 do 6 let. Životnost celého systému je 30 až 35 let, což zaručuje v současné době více než 2 násobnou návratnost investice.

 Kalkulace ceny

Cena FVE se určuje individuálně pro každý projekt, protože každý objekt nebo jeho umístění má svá specifika. Pokud však lze použít standardní nosný systém zejména pro sedlové střechy, pohybují se náklady na realizaci 1 kWp na klíč v rozmezí 40 až 55 000 Kč (bez 14% DPH pro fyzické osoby a 20% DPH pro právnické subjekty). Pro naše projekty používáme prověřené komponenty německých dodavatelů s desítkami let praxe v oboru, což zaručuje nejen vysoký výkon, ale především stabilitu výkonu a případnou bezproblémovou vymahatelnost garancí.

V případě zájmu o nezávaznou konzultaci nebo kalkulaci ceny a návratnosti investice nás neváhejte kontaktovat elektronickou poštou

  1. Uvítáme jakékoli připomínky, otázky či připomínky
  1. We welcome any feedback, questions or comments

Translation


Novinka

▲Certifikace Profibaustoffe

▲Certifikace na montáž konstrukcí Rigips z desek Rigidur, RigiStabil a SDK v dřevostavbách a oprávnění pro provádění kontroly provozuschopnosti před uvedením požárně bezpečnostních zařízení do provozu

 

Bazar

 

Akce